Leeds United’s Alan Smith celebrates scoring their third goal of the game